051-31673 info@lanmis.com

موسسات مورد استفاده نرم افزار تحت وب آموزشگاه لنمیس


با توجه به طراحی منعطف نرم افزار مدیریت آموزگاه لنمیس و جامع و کامل بودن آن میتوان گفت با استفاده از این نرم افزار امکان مدیریت هر نوع موسسه ای وجود دارد. نکته حائز اهمیت این است که با اعمال تغییرات در برخی از تعاریف پایه می توان نوع اموزشگاه را متناسب با نیاز خود تغییر داده و کلیه امور مالی و حسابداری، ثبت نام، حضور و غیاب، کلاس بندی، سیستم حقوق و دستمزد اساتید و پرسنل، انواع گزارشات مالی و آموزشی و ... را به راحتی انجام داد.


نوع موسساتی که در حال حاضر از مشتریان ما هستند و از نرم افزار ما استفاده می کنند عبارتند از :

 

نرم افزار مدیریت آموزشگاه